Publiczna Szkoła Podstawowa  

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablony stron


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2015r. o godzinie 9:00
Uczniów i rodziców zapraszamy na halę sportową.Zestaw Podręczników
w zakładce
DokumentyHalina Rudnicka
WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego Programu Pomocy Uczniom pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego obejmuje:

uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej.

W przypadku uczniów, którzy będą się ubiegać o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. kwota wynosi 574,00 zł netto na osobę.
W wyjątkowych sytuacjach (zdarzenia losowe) można starać się o dofinansowanie zakupu podręczników mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Halina Rudnicka

Halina Rudnicka

Halina Rudnicka


Halina Rudnicka


Halina Rudnicka
SMACZNE I ZDROWE JABŁKA
W tym tygodniu nasi uczniowie biorą udział w owocowej uczcie! Na korytarzach szkolnych znajdują się kosze z jabłkami otrzymanymi przez Agencję Rynku Rolnego w ramach uczestnictwa Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach w mechaniźmie "Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw". Jabłka dostarczone zostały z Gospodarstwa Sadowniczego p. Daniela Sokolnickiego znajdującego się w miejscowości Pianowo Daczki, gm. Nasielsk.

Informacja dla rodziców:
W dniach 20-24 kwietnia 2015r. w godz. 7:00 – 19:00 rodzice mogą zgłaszać się do pań woźnych z hali i odbierać jabłka dostarczone przez Agencję Rynku Rolnego. Każde dziecko otrzymuje bezpłatnie 2 kartony jabłek (około 26 kg).DRODZY ABSOLWENCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. HALINY RUDNICKIEJ
W ŚWIERCZACH
prosimy o wypełnienie ankiety
umieszczonej w zakładce
Losy absolwentów


Informacja na temat rezerwacji hali sportowej w zakładce Hala sportowa


Serdecznie zapraszamy
wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły
5.02.2015r. (czwartek),godz.15.30
na
trening kluczowych umiejętności wychowawczych
– „OPIEKUN AUTORYTETEM”


Program spotkania
pobierz(.pdf)
Bierzemy udział w programie:

Halina Rudnicka

Zestaw podręczników klasy 0 - III
pobierz(.pdf)

Zestaw podręczników klasy IV - VI
pobierz(.pdf)

INFORMACJA
W 2014 roku w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: II, III i VI szkoły podstawowej.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r dla uczniów klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wynosi 539,00zł na osobę w rodzinie.
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej będzie wynosić -225,00zł
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej będzie wynosić - 325,00zł


Dyrektorzy szkół PSP i PG w Świerczach zwracają się z prośbą do rodziców dowożących i odbierających dzieci
o korzystanie z parkingu przy ul. Szkolnej i hali sportowej.
Od dnia 26 maja 2014 r. wjazd na teren szkoły od ul. Pułtuskiej zostaje zamknięty
(nie dotyczy autobusów, pracowników szkoły oraz zaopatrzenia).
Powyższe rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie szkolnym.

                                                                          Z poważaniem
                                                                                                  dyrektorzy szkół w Świerczach

REKRUTACJA w zakładce DOKUMENTY
(oddział przedszkolny i klasa pierwsza)

                Wiedza jest tak jak morze bezkresne; płyniesz, płyniesz i coraz nowe, coraz inne widoki otwierają się przed Tobą. Im lepiej poznajesz świat,
tym bardziej zachwycasz się jego różnorodnością, zdumiewasz się jego tajemnicami, których nie zgłębisz, choćbyś trzy życia miał przed sobą.

                                                                                       Halina Rudnicka (z książki Król Agis)Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach
im. Haliny Rudnickiej
ul. Pułtuska 26A
06-150 Świercze
tel.: (0-23) 691-60-06
e-mail: pspswiercze@gazeta.pl

NIP 568-14-59-020
REGON 000784438

Halina Rudnicka Halina Rudnicka Halina Rudnicka Halina Rudnicka Halina Rudnicka
Dyrektor szkoły

Jolanta Duch


Wicedyrektor

Mariola Wydurska


Sekretariat

Elżbieta Kucharska

 

Halina Rudnicka

 

Materiały do strony proszę przesyłać na adres: ola_goralczyk@o2.pl

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED