Publiczna Szkoła Podstawowa  

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablony stron
Statut Publicznej Szkoły Podstwowej w Świerczach
pobierz

Koncepcja Pracy Szkoły 2013-2018
pobierz

Program wychowawczy 2015-2018
pobierz

Załącznik nr 1 do programu wychowawczego
pobierz

Program profilaktyki 2015-2018
pobierz

Załącznik nr 1 do programu profilaktyki
pobierz

Kalendarium imprez i uroczystości 2015/2016
pobierz

Nauczyciele do dyspozycji rodziców 2015/2016
pobierz

Dni wolne 2015/2016
pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------
ARKUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU 2014.doc
pobierz(.doc)


Wykaz zajęć pozalekcyjnych
pobierz(pdf)

Plan pracy wychowawcy klasowego
pobierz(Word)
pobierz(pdf)


PO (klasy I-III)
pobierz

PZO - język polski
pobierz

PSO - matematyka
pobierz

PSO - historia
pobierz

PO - język angielski (klasy I-III)
pobierz

PO - język angielski (klasy IV-VI)
pobierz

PSO - zajęcia komputerowe (klasa IV i V)
pobierz

PSO - informatyka (klasa VI)
pobierz

PSO - religia - klasy I-III
pobierz

PSO - religia - klasy IV-VI
pobierz

PSO - muzyka V-VI
pobierz

PSO - muzyka IV-VI (nowa podstawa)
pobierz

PSO - plastyka V-VI
pobierz

PSO - plastyka IV-VI (nowa podstawa)
pobierz

PSO wychowanie fizyczne
pobierz

PSO przyroda (klasy IV - VI)
pobierz

PSO zajęcia techniczne (klasa IV i V)
pobierz

Raport z ewaluacji zewnętrznej
pobierz


REKRUTACJA
do oddziałów przedszkolnych/klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
pobierz(Word)
pobierz(pdf)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
pobierz(Word)
pobierz(pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego-klasy pierwszej(I etap rekrutacji)
pobierz(Word)
pobierz(pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego-klasy pierwszej(II etap rekrutacji)
pobierz(Word)
pobierz(pdf)

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do oddziału przedszkolnego-klasy pierwszej
pobierz(Word)
pobierz(pdf)


 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED